Ctibor Košťál

senior výskumník

Ctibor pôsobil v Inštitúte SGI od roku 2007 a v rokoch 2008-18 zastával pozíciu jeho riaditeľa. Hlavnými okruhmi aktivít, ktorým sa venoval boli analýzy a výskum v oblasti transparentnosti, sociálnej inklúzie, samosprávy, modernizácie verejnej správy a vzdelávacej politiky s dôrazom na reformu základného a stredného školstva. Vo viacerých oblastiach pôsobil aj ako projektový manažér. Svoj prvý vysokoškolský titul získal zo psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2008 dokončil magisterské štúdium politológie s diplomovou prácou venujúcou sa štrukturálnym fondom EÚ. V roku 2012 ukončil na Hertie School of Governance v Berlíne dvojročný Executive Master program so zameraním na manažment v oblasti verejnej politiky. Od 1.januára 2018 pôsobí v Rade pre štátnu službu a nezapája sa do aktivít Inštitútu SGI, s výnimkou spolupráce na samosprávnych projektoch.

Projekty