Hľadá sa junior výskumník/výskumníčka v oblasti sociálnej inklúzie


Prihlasovanie na túto pozíciu prebieha prostredníctvom programu LEAF. Ďalšie informácie aj samotné prihlasovanie nájdete TU.


Požiadavky na kandidáta:

  • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (aktívna znalosť ďalších jazykov vítaná)
  • Štúdium verejnej politiky, politológie, ekonómie, sociológie alebo iných príbuzných odborov na magisterskej alebo bakalárskej úrovni
  • Záujem o analýzu verejných politík v oblasti zamestnanosti a vzdelávania
  • Záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne postavenia znevýhodnených skupín na trhu práce a vo vzdelávaní
  • Pokročilá práca s MS Office Ochota pracovať v tíme

Ciele projektu:

  • kandidát/ka bude pracovať na výskumných projektoch sociálnej inklúzie, ktoré budú realizované v čase trvania stáže (presná náplň práce bude špecifikovaná bližšie pred začatím stáže)
  • príprava podkladových materiálov pre budúce výskumné projekty v oblasti sociálnej inklúzie
  • analýza dát v oblasti štrukturálnych dôvodov segregácie rómskych detí vo vzdelávaní

Predpokladané výstupy / dopad projektu:

Bude záležať podľa ponuky realizovaných projektov v čase trvania stáže. V prípade ďalších informácií o projekte sa prosím obráťte na Luciu Kováčovú telefonicky 0904 128 910 alebo emailom kovacova@governance.sk.


Výberový proces:

Inštitút SGI bude vyberať z kandidátov odporúčaných organizáciou LEAF na základe CV a motivačného listu v anglickom jazyku. Ukážky písomných vedeckých výstupov v slovenskom alebo anglickom jazyku budú vítané.


O Inštitúte SGI

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom Inštitútu SGI je hľadať riešenia pre skvalitnenie procesu tvorby verejných politík a zabezpečenie kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre občanov Slovenska. Inštitút SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO – Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, aby na seba sústredil a rozšíril dovtedajšie aktivity zamerané na reformy správy vecí verejných. Medzi hlavné oblasti pôsobenia Inštitútu SGI patria témy zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej inklúzie, samosprávy a kvality štátu. Prierezovou témou je protikorupčná politika. Analýzy a návrhy predkladá Inštitút SGI nielen odborníkom a pracovníkom štátnej správy a samospráv, ale prostredníctvom médií aj najširšej verejnosti. http://governance.sk/


Finančná podpora od LEAF

Snažíme sa, aby každá stáž, počas ktorej stážista robí prácu s pridanou hodnotou, bola ohodnotená. Pre mladého človeka je samotnou odmenou už získavanie skúseností, finančná kompenzácia stáže slúži na pokrytie nákladov spojených s pobytom na Slovensku. V prípade, že sa hlásiš na neplatenú stáž, LEAF ti môže poskytnúť príspevok na náklady. Podmienky pre poskytnutie LEAF príspevku môžeš nájsť tu.